Тройник ОСТ 108.720.02-82Материал: Сталь 20 ТУ 14-1-3981 Гр. IIT ОСТ 108.030.113

Исп.

Dy

Dy1

Наруж. Диаметр и толщина стенки присоед. труб

D

D1

D2

d

d1

L

L1

Масса, кг

p=37,27 МПа (380 кгс/см²), t=280°С

01

20

10

28×4

16×12,5

29

35

18

20

11

80

40

0,51

p=23,54 МПа (240 кгс/см²), t=250°С,p=18,14 МПа (185 кгс/см²), t=215°С

02

20

10

28×3

16×2

29

35

18

22

12

80

40

0,47